2D kino Bošany

NOVINKY KINA:

Môžete hlasovať v súťaži každý mesiac!

V kine je možnosť občerstvenia: Popcorn, Malinovky, Hamburgery a iné...

Prídite si vychutnať atmosféru filmu v digitálnom formáte a pozrieť si ho inak ak len doma vo vašom TV príjímači.

Cez týždeň - výber klasiky podľa hlasovania min. raz za mesiac!

Rozprávky v nedeľu!